III Wodzisławski Festiwal Kuglarzy

25 – 26 – 27  maja  wodzisławski Rynek oraz w Rodzinny Park Rozrywki „Trzy wzgórza” zawładną kuglarze!!

Zapraszamy do zapoznania się z folderem, który można pobrać poniżej:

05-3

Wolontariat 
Pomoc w organizacji Festiwalu stanowi niezwykłe doświadczenie dla młodych ludzi, a ich praca to nieoceniony wkład w sprawny przebieg Wodzisławskiego Festiwalu Kuglarzy. Dzięki niemu będziecie mieli szansę nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie oraz pogłębiać swoje doświadczenie zawodowe, które procentuje w przyszłości, udoskonalając umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz poznanie zaplecza organizacji kulturalnego przedsięwzięcia.
Zadaniem Wolontariuszy będzie opieka nad gośćmi, praca w recepcji festiwalowej, obsługa biura prasowego, a także pomoc w ramach technicznego i porządkowego zaplecza Festiwalu. Wolontariusze są również współodpowiedzialni za tworzenie przyjaznej i ciepłej atmosfery podczas Festiwalu poprzez szeroko pojętą pomoc i opiekę nad wszystkimi gośćmi, udzielanie informacji, wskazywanie drogi, rozwiązywanie problemów i zapobieganie wszelkim konfliktom.
 

Kto może zostać wolontariuszem? Wolontariuszem może zostać każda osoba pełnoletnia, niezależnie od posiadanego doświadczenia. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać wolontariuszem tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna na wzorze stworzonym przez Organizatora. Każdy wolontariusz otrzyma pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Umowa-o-wolontariacie-WFK-2018

Karta Zgłoszenia Uczestnika WFK

Regulamin-konkursu-Wodzislawski-Sztukmistrz

logo WFK