Zrealizowane dotychczas

  • Stowarzyszenie jest pomysłodawcą i współzałożycielem Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który w tym roku 2014/2015 w swoje szeregi przyjął prawie 500 studentów.
    Jesteśmy bardzo dumni z tego, że przyczyniliśmy się do powstania tak prężnie działającego stowarzyszenia.
  • Wraz z WUTW współorganizujemy projekt Symfoniczne Poniedziałki
  • Sami też nie próżnujemy, od czterech lat bowiem, nasze stowarzyszenie organizuje co miesiąc Wodzisławski Jarmark Staroci, który  stał się już popularnym w regionie, cyklicznym wydarzeniem.
  • Współorganizujemy wraz z Wodzisławskim Klubem Naszej Ziemi na rynku w Wodzisławiu, coroczne Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz akcje ekologiczne, takie jak Sprzątanie Leśnicy i Czysty Balaton.

  • Aby odkryć talenty literackie Wodzisławian w 2009 r. Stowarzyszenie zorganizowało wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wodzisławiu, konkursy literackie np.: „Śladami Sherlocka Holmes’a: Kryminał Wodzisławski”, zakończony publikacją najlepszych prac.                                                                                                         Publikacja zawierała opowiadania kryminalne nadesłane na konkurs literacki. Nadesłano 42 prace. W książce znalazło się osiem z nich – trzy nagrodzone i pięć wyróżnień. Przypomnijmy, że zwyciężył Michał Kłosiński, autor „Requiem dla Loslau”. Drugi był Robert Menżyk, który napisał opowiadanie pt. „Nigdy nie mów nigdy”. Trzecia nagroda dla Szymona Swobody za „Rysy”.                                          Książkę „Kryminał Wodzisławski” wydano w nakładzie 500 egzemplarzy.  Była ona dostępna w cenie 15 zł  w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.
  • Kolejnym konkursem był konkurs na reportaż:
10_konkurs_literacki
  •  Od września do grudnia 2014 roku realizowaliśmy projekt pt.: „Ruszyła maszyna po szynach…- pociąg do teatru wodzisławskich przedszkolaków”, którego podstawowym założeniem było przygotowanie na warsztatach przedstawienia teatralnego, w którym dzieci miały poczuć się jak prawdziwi aktorzy.                               W finale projektu, przedszkolaki wystąpiły na scenie wspólnie z aktorami Teatru Wodzisławskiej Ulicy.

  • Od lutego 2015 realizujemy też ekologiczny projekt, pod nazwą „Kocha lubi szanuje nie niszczy nie śmieci nie truje…” Wodzisławska Inicjatywa Ekologiczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze.

Dodaj komentarz