Cele Stowarzyszenia

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 • promowanie Wodzisławia Śląskiego i powiatu wodzisławskiego jako miejsc nowoczesnych, przyjaznych i otwartych na społeczność lokalną,
 • troska o rozwój miasta i rozwiązywanie problemów społeczności Wodzisławia Śląskiego i całego powiatu wodzisławskiego,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
 • rozwój rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi wodzisławskiej,
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania,
 • wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz wszelkich działań twórczych,
 • ochrona środowiska, ekologia, w szczególności przeciwdziałanie niskiej emisji,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • dbanie o interesy członków Stowarzyszenia oraz reprezentowanie ich wobec organów administracji publicznej, sądów i urzędów,
 • stała współpraca z władzami administracji publicznej w celu podniesienie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym w mieście oraz utrzymania porządku i czystości w gminie,
 • promowanie członków Stowarzyszenia, w szczególności poprzez udział w wyborach samorządowych i parlamentarnych,
 • promowanie uczciwej i rzetelnej przedsiębiorczości oraz zasad etyki zawodowej,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

wodzislawski_jarmark_61.jpg     NASZ