Pociąg do teatru

Od września do grudnia 2014 roku realizowaliśmy projekt pt.: „Ruszyła maszyna po szynach…- pociąg do teatru wodzisławskich przedszkolaków”, którego podstawowym założeniem było przygotowanie poprzez warsztaty teatralne przedstawienia, w którym aktorami będą dzieci z przedszkola. W finale projektu, przedszkolaki wystąpiły na scenie wspólnie z aktorami Teatru Wodzisławskiej Ulicy.

Poprzez zabawę w teatr pod okiem aktorów Teatru Wodzisławskiej Ulicy dzieci pogłębiały swoją wiedzę i umiejętności w zakresie emisji głosu, ruchu scenicznego i interpretacji tekstu. Uczyły się pokonywać nieśmiałość i rozładowywać nagromadzone emocje.

W warsztatach oraz występie finałowym z okazji dnia Babci i Dziadka zaprezentowały teksty Juliana Tuwima: „Lokomotywa”, „ Miauczy kotek miau”, „Idzie Grześ” i „ Spóźniony Słowik”.

Na zakończenie warsztatów każde uczestniczące w projekcie dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom.

Dodaj komentarz